Elektrownia szczytowo – pompowa Żydowo – wymiana układu wyprowadzenia mocy

Kompleksowe wykonanie linii kablowej WN 110 kV. Modernizacja połączeń liniowych WN 110 kV, w tym demontaż istniejących połączeń, zawieszenie i podłączenie nowych pomiędzy hydrogeneratorami a słupami napowietrznymi, pomiary i uruchomienia. Wymiana połączeń obwodów wtórnych wraz z modernizacją węzła telekomunikacyjnego.

Farma Wiatrowa Topczykały (22,5 MW)

Kompletne wykonanie farmy wiatrowej (BoP), w tym: wybudowanie fundamentów pod turbiny wiatrowe, budowa stacji elektroenergetycznej i sieci kablowej, budowa i przebudowa dróg lokalnych, dostawa i montaż układów pomiarowych oraz systemów teletechnicznych na potrzeby farmy.

Farma Wiatrowa Korytnica

Wyprowadzenie mocy na napięciu 400kV. Druga najdłuższa w Polsce linia kablowa 400kV. Stacja 400/110kV oraz stacja 110/30kV.

Farma Wiatrowa Tyszowce

Stacja 110/30kV, linia kablowa 110kV oraz projekt budowlano-wykonawczy pola 110kV w stacji PGE Dystrybucja S.A.

Farma Wiatrowa Krywiatycze (15 MW)

Kompletne wykonanie farmy wiatrowej (BoP), w tym: wybudowanie fundamentów pod turbiny wiatrowe, budowa stacji elektroenergetycznej i sieci kablowej, budowa i przebudowa dróg lokalnych, dostawa i montaż układów pomiarowych oraz systemów teletechnicznych na potrzeby farmy.

Farma Wiatrowa Tomaszów

Linia kablowa 110kV oraz projekt budowlano-wykonawczy pola 110kV w stacji PGE Dystrybucja S.A.

Skip to content