Zbiornik Wodny Siemianówka – remont instalacji elektrycznych

Data realizacji

2016

Remont rozdzielnic ROD z zabudową układu napięcia gwarantowanego UPS, integracja istniejących instalacji alarmowych ze sterownikami PLC i wykonanie instalacji CCTV, wymiana odcinka linii napowietrznej i kablowej.

Skip to content