Mesh4u

Fundamentalna transformacja systemów energetycznych w kierunku gospodarki niskoemisyjnej to  kluczowe wyzwanie dla koncepcji magazynowania energii. Celem projektu MESH4U jest opracowanie i przetestowanie wielu węzłów magazynowania energii – poprzez małe i średnie przedsiębiorstwa (przemysł), aż do rozwiązań zapewniających elastyczność działania dla klientów końcowych w lokalnych sieciach energetycznych i operatorów systemów dystrybucyjnych.

MESH4U łączy w sobie kilka rodzajów magazynowania – elektryczne, termiczne, mechaniczne i chemiczne – oraz ich technologii w celu maksymalizacji wykorzystania (technicznego i ekonomicznego) dla różnych potrzeb i warunków. Holistyczne podejście do wielofunkcyjnego węzła magazynowania energii zapewnia elastyczność właścicielom i operatorom odnawialnych źródeł energii, przemysłowi i gospodarstwom domowym, a także zagadnieniom związanym z e-mobilnością.

mesh4u

Projekt MESH4U, dzięki cechom wymienionym niżej,
jest spójny z europejskimi strategiami energetycznymi i ramami programu Era -NET-SES:

Zrównoważony
(rozwój)

Dzięki maksymalnej integracji odnawialnych źródeł energii z zastosowaniem wielorodzajowych magazynów  energii w elastycznych systemach zasilania, przyczyni się do  dekarbonizacji systemów energetycznych i zwiększenia wydajności systemu energetycznego.

Inteligentny
(technologicznie)

Poprzez rozwiązania ICT, monitoring, kontrolę i automatyzację. Integracja wszystkich komponentów węzła magazynowania energii oraz współpraca z lokalnymi i nakładającymi się systemami energetycznymi obejmującymi wytwarzanie i zużycie energii to kwestie kluczowe. Zapewnią większą niezawodność i bezpieczeństwo dostaw na obszarach lokalnych, a także techniczną i ekonomiczną zdolność do pracy z siecią dystrybucyjną lub w trybie pracy wyspowej.

Konkurencyjny
(w zakresie towarów i usług)

Dzięki nowym modelom biznesowym, marketingowi bezpośredniemu, elastyczności i ofercie usług sieciowych, a przede wszystkim dzięki promocji wpływu na przemysł i europejski sektor energetyczny, będzie istniała możliwość wykorzystania rozwiązania projektu na szeroką skalę i dystrybucji energii w społecznie akceptowalny i ekonomicznie dostępny dla społeczności sposób na rynku międzynarodowym. 

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu ERA-NET Smart Grids Plus Joint Call 2019 on Energy Storage Solutions (MICall2019).

  • wartość projektu: 4 193 452,14 zł
  • wartość dofinansowania: 2 321 856,32 zł

Aktualne zapytanie ofertowe:

Roztrzygnięte zapytanie ofertowe:

Unieważnienie zapytania ofertowego: 1MESH4U2022-19042022

Rozstrzygnięcie przetargu

Skip to content