Przyłączenie Farmy Wiatrowej Wróblew (38 MW)

Kompleksowa budowa stacji elektroenergetycznej na potrzeby przyłączenia Farmy Wiatrowej Wróblew. Modernizacja napowietrznej stacji 110kV relacji Jawor-Błaszki. Kompleksowa modernizacja zabezpieczeń w polach liniowych 110kV w należących do PGE S.A. Stacjach GPZ Błaszki i Jawor.

Farma Wiatrowa Skurpie (36,8 MW)

Generalne Wykonawstwo robót elektroenergetycznych, w tym: budowa stacji WN/SN,budowa linii WN,budowa linii kablowych SN i światłowodowych,budowa i uruchomienie systemów telekomunikacyjnych.

Białousy – system zarządzania energią (wdrożenie EMS)

W gospodarstwie rolniczym wykonano instalację pomiarowo-informatyczną obejmującą kompleks chłodni i szklarni, która w kooperacji z systemem EMS przyniosła obniżenie kosztów związanych z generacją mocy biernej do sieci oraz z nadmiernym zużyciem energii przez urządzenia chłodnicze.

EMS to system służący do monitorowania zużycia i jakości energii, zaprojektowany i stworzony przez Electrum. Główną funkcją EMS jest rejestrowanie zdarzeń w sieciach energetycznych fabryk, budynków, biur lub pojedynczych urządzeń. Na podstawie zebranych informacji można zaplanować i przeprowadzić optymalizację systemu oraz ograniczyć występowanie błędów i przestojów.

Nowy Tomyśl – system zarządzania energią (wdrożenie EMS)

W zakładzie przemysłowym wykonano instalację pomiarowo-informatyczną obejmującą linie produkcyjne, która w kooperacji z systemem EMS przyniosła obniżenie kosztów związanych z generacją mocy biernej do sieci, nadmiernym zużyciem energii elektrycznej przez maszyny oraz z przekroczeniami mocy zamówionej. Znacząco poprawiły się także parametry jakości energii elektrycznej.

EMS to system służący do monitorowania zużycia i jakości energii, zaprojektowany i stworzony przez Electrum. Główną funkcją EMS jest rejestrowanie zdarzeń w sieciach energetycznych fabryk, budynków, biur lub pojedynczych urządzeń. Na podstawie zebranych informacji można zaplanować i przeprowadzić optymalizację systemu oraz ograniczyć występowanie błędów i przestojów.

Długołęka – system zarządzania energią (implementacja EMS)

W obiekcie biurowym wykonano instalację pomiarowo-informatyczną, która w kooperacji z systemem EMS przyniosła obniżenie kosztów związanych z nadmiernym zużyciem energii przez urządzenia przedsiębiorcy.

EMS to system służący do monitorowania zużycia i jakości energii, zaprojektowany i stworzony przez Electrum. Główną funkcją EMS jest rejestrowanie zdarzeń w sieciach energetycznych fabryk, budynków, biur lub pojedynczych urządzeń. Na podstawie zebranych informacji można zaplanować i przeprowadzić optymalizację systemu oraz ograniczyć występowanie błędów i przestojów.

Rozdzielnia 110 kV stacji 220/110/20 kV R-Świebodzice (GIS) – modernizacja w ruchu

Generalne Wykonawstwo modernizacji (w ruchu) rozdzielni 220/110/20kV, w tym: wykonanie projektu wykonawczego, budowa 3-kondygnacyjnego budynku rozdzielni 110 kV, dostawa i montaż wnętrzowej rozdzielni elektroenergetycznej 110kV w izolacji gazowej SF6 (siedemnastopolowej), budowa nowych stanowisk aparatury WN, przy istniejących bramkach liniowych, budowa napowietrznego mostu rurowego łączącego nową rozdzielnię 110kV z autotransformatorem 220/110kV, budowa napowietrznego mostu linkowego łączącego nową rozdzielnię 110kV z autotransformatorem 400/110kV, wykonanie połączeń kablowych 110kV pomiędzy polami nowej rozdzielni 110kV a aparaturą przy bramkach liniowych, montaż aparatury obwodów wtórnych nowej rozdzielni 110kV, wykonanie masztu antenowego, wykonanie przyłącza telekomunikacyjnego, wykonanie systemu monitoringu i ochrony obiektu.

Stacja 110/15 kV Rzeszów Dworzysko oraz linie zasilające 110 kV – projekt

Opracowanie projektu budowlanego oraz uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień, opinii i pozwoleń wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji budowlanej. Opracowanie projektów wykonawczych niezbędnych do prawidłowej realizacji inwestycji.Opracowanie kosztorysów inwestorskich, z podziałem na poszczególne obiekty, w tym na roboty budowlane, instalacyjne i sieci, roboty rozbiórkowe zbędnych obiektów itp.