Farma Wiatrowa Tomaszów

Data realizacji

2015

Linia kablowa 110kV oraz projekt budowlano-wykonawczy pola 110kV w stacji PGE Dystrybucja S.A.