Farma Wiatrowa Banie-Kozielice

Data realizacji

2015

Wyprowadzenie mocy na napięciu 220kV. Najdłuższa w Polsce linia kablowa 220kV. Stacja 220/110kV oraz stacja 110/33kV.

Skip to content