Farma Wiatrowa Korytnica

Data realizacji

2015

Wyprowadzenie mocy na napięciu 400kV. Druga najdłuższa w Polsce linia kablowa 400kV. Stacja 400/110kV oraz stacja 110/30kV.

Skip to content