DIEGO

Stawiamy na przyjazną dla środowiska i pochodzącą z alternatywnych źródeł energię, dlatego rozwijamy zrównoważoną energetykę przyszłości. W tym duchu realizujemy międzynarodowy projekt DIEGO, pionierskie rozwiązanie biznesowe, stanowiące odpowiedź na wysokie koszty energii u odbiorców końcowych i niską efektywność jej wykorzystania. W przedsięwzięciu uczestniczą czołowe ośrodki naukowe i przedsiębiorstwa z czterech państw – Polski, Niemiec, Austrii i Izraela.

CEL PROJEKTU DIEGO:

Głównym celem projektu DIEGO jest opracowanie cyfrowych narzędzi, które wykorzystywane będą w planowaniu, eksploatacji i zarządzaniu infrastrukturą energetyczną: od małych modułów fotowoltaicznych po duże parki przemysłowe.

Rozwiązania zostaną zaimplementowane i uruchomione w 5 instalacjach pilotażowych zlokalizowanych na terenie państw biorących udział w projekcie.

ROLA ELECTRUM W PROJEKCIE DIEGO:

W Polsce będą rozwijane i testowane w rzeczywistym środowisku koncepcje i narzędzia łączące infrastrukturę energetyczną (OZE, odbiory, magazyny energii) z elementami elektronicznymi w sieciach AC i DC zakładu przemysłowego. Jako Electrum Concreo jesteśmy obecni na każdym etapie projektu: od opracowania algorytmów i koncepcji po testy terenowe aż po wdrożenie rozwiązań. Zaprojektujemy kompleksową architekturę teleinformatyczną, która umożliwi sterowanie przemysłowymi systemami inteligentnej energetyki, monitorowanie zużycia energii i optymalizację jej bilansowania.

STAWIAMY NA BUDOWĘ NISKOEMISYJNEJ, ZRÓWNOWAŻONEJ I ZIELONEJ GOSPODARKI

Projekt DIEGO zwiększy aktywność odbiorców przemysłowych w procesie transformacji energii. Pozwoli również na przyśpieszenie procesu dekarbonizacji, wspieranej przez digitalizację.

Cyfrowe rozwiązania i nowe praktyki umożliwią bardziej elastyczne i wydajne generowanie energii odnawialnej oraz lepsze użytkowanie systemów jej magazynowania.

Projekt przyczyni się także do rozwoju przedsiębiorstw w koncepcji Net-Zero Energy.

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu ERA-NET Smart Energy Systems Joint Call 2020 (MICall2020) on Digital Transformation for Green Energy Transition.

Skip to content