Farma Wiatrowa Topczykały (22,5 MW)

Data realizacji

2014 - 2015

Kompletne wykonanie farmy wiatrowej (BoP), w tym: wybudowanie fundamentów pod turbiny wiatrowe, budowa stacji elektroenergetycznej i sieci kablowej, budowa i przebudowa dróg lokalnych, dostawa i montaż układów pomiarowych oraz systemów teletechnicznych na potrzeby farmy.