Farma Wiatrowa Korsze (70 MW)

Zaprojektowanie (projekt budowlany- w tym uzyskanie wszystkich decyzji niezbędnych do rozpoczęcia prac i projekt wykonawczy) systemu kompensacji składającego się z baterii, kondensatorów oraz dławików. Wykonanie ww. systemu (w tym między innymi: dostawa urządzeń kompensacyjnych, fundamenty urządzeń, modernizacja budynku stacji, zagospodarowanie terenu , rozbudową rozdzielnicy SN i modernizacją układu telemechaniki).

Farma Wiatrowa Rajgród (25,3 MW)

Generalne Wykonawstwo robót elektroenergetycznych, w tym: budowa stacji WN/SN, budowa linii WN, budowa linii kablowych SN i światłowodowych, budowa i uruchomienie systemów telekomunikacyjnych.

Farma Wiatrowa Gawłowice (41,4 MW)

Generalne Wykonawstwo robót elektroenergetycznych, w tym: budowa stacji WN/SN, budowa linii kablowych SN i światłowodowych, budowa i uruchomienie systemów telekomunikacyjnych.

Farma Wiatrowa Iłża (75 MW)

Wykonanie projektu wykonawczego stacji transformatorowej 110/30kV 63MVA, kompleksowa (w systemie „turn key”) budowa stacji transformatorowej 110/30kV 63MVA, przebudowa napowietrznej linii 110kV, wykonanie projektów łączności z PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna i PSE Operator S.A., wraz z dostawą urządzeń oraz uruchomieniem systemu.

Monitoring dynamicznego obciążenia linii (DOL)

Opracowanie dokumentacji wykonawczej monitoringu temperaturowego linii 110 kV (Grajewo1 – Grajewo2, Biała Piska – Kolno, Ostrołęka – Nowogród, Łomża2 – Nowogród). Instalacja kompletnych urządzeń pomiarowych i pogodowych oraz integracją systemu monitoringu z systemem PRINS.

Farma Wiatrowa Zopowy (30 MW)

Kompleksowa (w systemie „turn key”) budowa stacji 110/30kV 40MVA. Projekt, wykonanie i uruchomienie układów pomiarowych energii zielonej w 15 turbinach wiatrowych wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem całego systemu pomiarowego.Projekt, wykonanie i uruchomienie systemu łączności z PSE Operator S.A. oraz Tauron Dystrybucja S.A. Przeprowadzenie testów zgodności Farmy Wiatrowej z wymaganiami IRiESD, w tym tzw. testów jakości energii elektrycznej (w trakcie wykonywania).

Farma Wiatrowa Taczalin (45,1 MW)

Opracowanie projektu wykonawczego; wykonanie linii kablowych SN 30kV i światłowodów pomiędzy turbinami wiatrowymi a stacją elektroenergetyczną 110/30kV FW Taczalin; wykonanie linii kablowej WN 110kV i światłowodu relacji GPO FW Taczalin – GPZ Górka.

Skip to content