System akwizycji danych jakości energii z FW Piecki i FW Taciewo

Data realizacji

2012 - 2013

Instalacja i konfiguracja systemu rejestracji i akwizycji parametrów jakości energii elektrycznej, generowanych przez farmy wiatrowe na terenie obszaru działania PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok.

Skip to content