Farma Wiatrowa Korsze (70 MW)

Data realizacji

2013 - 2014

Zaprojektowanie (projekt budowlany- w tym uzyskanie wszystkich decyzji niezbędnych do rozpoczęcia prac i projekt wykonawczy) systemu kompensacji składającego się z baterii, kondensatorów oraz dławików. Wykonanie ww. systemu (w tym między innymi: dostawa urządzeń kompensacyjnych, fundamenty urządzeń, modernizacja budynku stacji, zagospodarowanie terenu , rozbudową rozdzielnicy SN i modernizacją układu telemechaniki).