Farma Wiatrowa Iłża (75 MW)

Data realizacji

2013

Wykonanie projektu wykonawczego stacji transformatorowej 110/30kV 63MVA, kompleksowa (w systemie „turn key”) budowa stacji transformatorowej 110/30kV 63MVA, przebudowa napowietrznej linii 110kV, wykonanie projektów łączności z PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna i PSE Operator S.A., wraz z dostawą urządzeń oraz uruchomieniem systemu.

Skip to content