KGHM

Inwestor

KGHM Polska Miedź S.A.

Dla KGHM Polska Miedź S.A. jako podwykonawca zaprojektowaliśmy projekt budowlany i wykonawczy, wykonaliśmy wraz z dostawą urządzeń i uruchomiliśmy infrastrukturę 110kV, 10kV oraz 400V wraz z układami automatyki, sterowania i zarządzania niezbędnymi do przyłączenia do sieci 110kV w obiekcie Powierzchniowa Stacja Klimatyczna i Stacja Agregatów Prądotwórczych działające w układzie trigeneracji.

Wykonaliśmy kompleksową modernizację istniejącej stacji WN/SN, w tym budowę nowego pola transformatorowego i wymianę dwóch istniejących transformatorów na nowe, wymianę przekładników i wykonanie układu zasilania potrzeb własnych z bateriami, układu telemechaniki, układów pomiarowych i telemechanicznych.

Przygotowaliśmy także system wizualizacji w oparciu o rozwiązania firmy Axis, integrujący w sobie między innymi przygotowania wody lodowej, stacji uzdatniania wody, system monitoringu agregatów gazowych, BMS, monitoring systemu zasilania SN, system raportowania.

W trakcie prac wyzwaniem była konieczność zapewnienia bezprzerwowej pracy systemów chłodzenia szybów górniczych. Wymagana była, między innymi, implementacja zabezpieczenia przed zamarznięciem instalacji w momencie braku odbioru chłodu przez kopalnię. Zabezpieczenie to bazuje na autorskim algorytmie, który wylicza w sposób ciągły rozkład temperatur na całej długości (ponad 4,5 km) rurociągu. Wymagane było rozwiązanie zapewniające niezawodność i ciągłość produkcji, ponieważ dłuższa niż 30 minut przerwa w dostawie wody lodowej skutkuje ewakuacją całego szybu.

SCADA z 10 000 zmiennych
Układ działający w trigeneracji

Elementy składowe wdrożenia:

  • dostawa, montaż, podłączenie i uruchomienie rozdzielni 10kV oraz transformatorów 10/0,4kV do pracy w układach z podwyższoną ilością harmonicznych, rozdzielnic nN
  • wykonanie instalacji telemechaniki, sygnalizacji centralnej, oświetleniowej, siłowej, gniazdowej, odgromowej, połączeń wyrównawczych, oświetlenia terenu, SSP, SSWiN, CCTV
  • wykonanie redundantnego systemu automatyki, sterowania i monitorowania produkcji chłodu
  • system kontroli redundancji sprzętowej
  • wysokowydajny 20 MW system chłodzenia skomplikowanego procesu zagrożonego zamarzaniem (produktem procesu jest woda lodowa w temp. 1,5°C)
  • skomplikowany algorytm sterowania procesami (program składa się z ponad 20 000 linijek kodu)
  • system SCADA z około 10 000 zmiennych, integrujący kilka niezależnych systemów (np. system regulujący ciśnienie wody, system uzdatniania wody, automatykę generatorów gazowych).
Skip to content