Farma wiatrowa Zaporoże – I etap

Zaporoże to jedna z największych farm wiatrowych w Europie. Jej planowana łączna moc to 500 MW, z czego pierwszy etap to 98 MW. Prowadziliśmy prace inżynieryjne, przygotowawcze i roboty budowlane w pierwszej fazie projektu.

27 turbin wiatrowych
170 km okablowania 35 kV
98 MW z planowanych 500 MW

Prace realizacyjne i logistyczne obejmowały swoim zakresem:

  • prowadzenie prac inżynieryjnych, zaopatrzenia i robót budowlanych,
  • kompleksowa rozbudowa 330/35 kV Elektrownia Nadiezhdin,
  • linia kablowa 330 kV łącząca Nadiezhdin ze stacją Melitopolskaya (26 km) oraz linia kablowa SN łącząca 27 turbin wiatrowych (170 km kabla 35 kV),
  • budowa dróg (56 km) i inne roboty ziemne,
  • budowa fundamentów (27 jednostek).
Skip to content