BOLOHYVSKY SOLAR PARK 1 & 2 NA UKRAINIE

Wykonaliśmy pod klucz realizację farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 33 MWp, a nasze prace zrealizowane zostały w pełnej formule EPC.

1 – pierwsza farma fotowoltaiczna w Europie Wschodniej w oparciu o zaawansowany system śledzenia PV
99 568 paneli fotowoltaicznych
33.5 MWp łącznej mocy
18 stacji kontenerowych i and 35 kV linii kablowych

Prace projektowe i administracyjne obejmowały:

  • wykonanie projektu wykonawczego,
  • przygotowanie dokumentacji budowlanej niezbędnej do uzyskania zielonej taryfy,
  • wykonanie dokumentacji powykonawczej,

Prace realizacyjne i logistyczne obejmowały swoim zakresem:

  • dostawa, montaż i uruchomienie konstrukcji i systemu trackerów,
  • dostawa, montaż i uruchomienie falowników, stacji transformatorowych, sumatorów, uziemień i przekładników,
  • dostawa i wdrożenie pełnego systemu SCADA wraz z systemem monitoringu inwerterów i trackerów
  • prace budowlane, drogowe i terenowe, kompleksowe prace kablowe nN i SN.
Skip to content