Potęgowo

Park Wiatrowy w Potęgowie składa się z 81 turbin o łącznej mocy 219 MW. To największy projekt lądowej elektrowni wiatrowej w Polsce i jedna z największych lądowych farm wiatrowych w Europie. Według obliczeń, budowa farmy wiatrowej Potęgowo pozwoli na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o ok. 514 tys. ton rocznie. Dzięki specjalnemu rozplanowaniu układu turbin wiatrowych udało się ominąć trasy migracji, grupowania, żerowania gniazdowania ptaków. W żadnej z miejscowości położonych w pobliżu farmy nie zostaną też przekroczone normy hałasu. Projekt podzielony jest na etapy – Potęgowo Wschód (zakończony i uruchomiony) i Potęgowo Południe.

81 turbin
Łączna moc 219 MW
Emisja CO2 zmniejszona o ok. 514 tys. ton rocznie
Największa elektrownia wiatrowa w Polsce

W zakres naszych prac administracyjnych weszły:

 • wykonanie projektu wykonawczego,
 • opracowanie projektów budowlanych zamiennych,
 • udział w kompletowaniu dokumentacji dla pozwolenia EON, ION
 • przygotowanie dokumentacji powykonawczej

W zakres naszych prac realizacyjnych weszły:

 • kompleksowe prace budowlane związane z kompletną budową, uruchomieniem i testami z operatorem GPO wraz z odpowiednią infrastrukturą,
 • dostawę, montaż i uruchomienie transformatorów,
 • kompleksowe prace obejmujące budowę linii kablowej 110kV wraz z traktami światłowodowymi
 • kompleksowe prace projektowe i budowlane związane z zasilaniem rezerwowym,
 • kompleksowe prace uruchomieniowe
 • przeprowadzenie procesu pierwszej energetyzacji
 • utrzymanie ruchu, obsługa i konserwacja
Skip to content