GEPOL

Inwestor

GEPOL DYSTRYBUCJA

Wykonaliśmy w formule „zaprojektuj i wybuduj” infrastrukturę zdolną do przyłączenia 55MWp (z których przyłączyliśmy 49mwp, o czym wyżej), dodatkowo stworzyliśmy mikrosieć dla 10 gospo­darstw domowych, zasilanych z inteligentnego systemu sieci SN.

55 farm fotowoltaicznych o łącznej planowanej mocy 55 MWp
Przyłączenie 49 MWp mikrosieć dla 10 gospo¬darstw domowych

W zakres naszych prac projektowych i administracyjnych weszły:

  • opracowanie projektów budowlanych zamiennych,
  • opracowanie kompletnych projektów wykonawczych,
  • uzgodnienie projektów z Tauron Dystrybucja S.A..

Wśród prac realizacyjnych i logistycznych znalazły się:

  • dostawa, montaż i uruchomienie konstrukcji i systemu trackerów,
  • dostawa, montaż i uruchomienie falowników, stacji transformatorowych, sumatorów, uziemień i przekładników,
  • dostawa i wdrożenie pełnego systemu SCADA wraz
  • z systemem monitoringu inwerterów i trackerów,
  • prace budowlane, drogowe i terenowe,
  • kompleksowe prace kablowe nN i SN.