Dębsk

Inwestor

Polenergia

Farma Wiatrowa Dębsk to 55 turbin o łącznej mocy 121 MW. Szacowana roczna produkcja FW Dębsk wyniesie około 366 GWh, co odpowiada zapotrzebowaniu na energię elektryczną 183 tysięcy gospodarstw domowych. Dzięki realizacji projektu możliwe będzie uniknięcie emisji zanieczyszczeń na poziomie wynoszącym nawet 318 tysięcy ton CO2, 318 ton SO2, 318 ton NOx, 106 ton CO oraz 18 ton materii zawieszonej. Przewidywany czas realizacji projektu to dwa lata, a pierwszy prąd ma popłynąć do odbiorców już w 2022 r.

55 turbin o łącznej mocy 121 MW
366 GWh rocznej produkcji
Redukcja emisji 318 tysięcy ton CO2
Okablowanie 110 kV AC długości 62 km to najdłuższa taka instalacja w Europie

Zakres prac:

  • Budowa stacji elektroenergetycznej 110/30kV GPO Dębsk;
  • Linia kablowa WN 110kV wraz z kablem światłowodowym pomiędzy istniejącą stacją SN 400/110kV Płock a planowaną stacją 110/30kV GPO Dębsk (62km);
  • Budowa linii kablowej SN 30kV wraz z kablami światłowodowymi i uziemieniem (85,5km)
Skip to content