System pomiaru dynamicznego obciążenia linii (DOL) 110kV na terenie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok (element smart grid)

Data realizacji

2011

Opracowanie dokumentacji techniczno–projektowej, w tym: opracowanie dokumentacji techniczno-projektowej wraz z inwentaryzacją fotograficzną, skaning laserowy oraz digitalizacja linii 110 kV, pomiar zwisów przewodów wraz z podaniem obciążenia linii, temperatury otoczenia i warunków pogodowych (nasłonecznienie, zachmurzenie, prędkość wiatru), opracowanie raportu dotyczącego przęseł z przekroczonymi normami zwisu linii 110 kV, wraz z dokumentacją, wykonanie profili podłużnych linii 110 kV. Dostawa oraz montaż urządzeń monitoringu temperaturowego linii 110 kV, integracja systemu monitoringu temperaturowego linii 110 kV z systemem SCADA, sprawdzenie, uruchomienie zabudowanej aparatury, próby funkcjonalne, pomiary.

Skip to content