Farma Wiatrowa Taciewo (30 MW)

Data realizacji

2011

Kompleksowa (w systemie „turn key”) budowa stacji 110/20kV 40MVA. Projekt, dostawa i uruchomienie układów pomiarowych energii zielonej w 15 turbinach wiatrowych wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem całego systemu pomiarowego. Wykonanie linii kablowych SN 20kV oraz światłowodowych (ok. 25 km.). Projekt, wykonanie i uruchomienie systemu łączności z PSE Operator S.A. oraz PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok. Przeprowadzenie testów zgodności Farmy Wiatrowej z wymaganiami IRiESD, w tym tzw. testów jakości energii elektrycznej.

Skip to content