System dozoru wizyjnego oraz łączności internetowej na terenie Gmin Mońki i Knyszyn

Data realizacji

2013

  • Kompleksowe wykonanie sieci radiowej, systemu monitoringu wizyjnego i publicznych punktów dostępu do Internetu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz pracami budowlanymi (w tym montaż masztów telekomunikacyjnych).