RPZ4 Białystok – kompleksowa modernizacja stacji 110/15kV

Data realizacji

2013 - 2014

Kompleksowa modernizacja stacji 110/15 kV w zakresie obwodów pierwotnych i wtórnych oraz potrzeb własnych wraz z wykonaniem niezbędnych prac budowlanych (fundamenty urządzeń, modernizacja budynku stacji, zagospodarowanie terenu itp.).

Skip to content