Stacja 110/15 kV RPZ Wysokie Mazowieckie – modernizacja

Data realizacji

2008 - 2009

Kompleksowe wykonanie i uruchomienie obwodów wtórnych stacji (zabezpieczenia, telemechanika, potrzeby własne, opomiarowanie).