Stacja 110/15 KV RPZ Pisz / Stacja 110/15 KV RPZ Osowiec / Stacja 110/15 KV RPZ Knyszyn – modernizacja

Data realizacji

2010

Projekty wykonawcze modernizacji systemów telemechaniki trzech stacji WN/SN, wraz z wymianą zabezpieczeń SN.