Stacja 110/15 kV RPZ-5 w Białymstoku – rozbudowa rozdzielni 15 kV

Data realizacji

2010 - 2011

Rozbudowa budynku rozdzielni. Dostawa, montaż i uruchomienie 14 polowej rozdzielnicy SN. Wykonanie obwodów wtórnych oraz systemu telemechaniki stacji.

Skip to content