Stacja 110/15 kV ECB w Białymstoku – modernizacja

Data realizacji

2011 - 2013

Modernizacja rozdzielni 110/15 kV (pola WN i SN) wraz z wymianą zabezpieczeń. Rozbudowa i modernizacja budynku stacji, wykonanie systemu telemechaniki oraz połączenie systemów dyspozytorskich Elektrociepłowni Białystok (Microscada) i PGE Dystrybucja S.A. (BTC PRINS).

Skip to content