Stacja 110/15 kV Adamowo – modernizacja

Data realizacji

2011 - 2012

Kompleksowe wykonanie modernizacji systemu telemechaniki stacji WN/SN.