Rozdzielnia 110 kV stacji 220/110/20 kV R-Świebodzice (GIS) – modernizacja w ruchu

Data realizacji

2013 - 2015

Generalne Wykonawstwo modernizacji (w ruchu) rozdzielni 220/110/20kV, w tym: wykonanie projektu wykonawczego, budowa 3-kondygnacyjnego budynku rozdzielni 110 kV, dostawa i montaż wnętrzowej rozdzielni elektroenergetycznej 110kV w izolacji gazowej SF6 (siedemnastopolowej), budowa nowych stanowisk aparatury WN, przy istniejących bramkach liniowych, budowa napowietrznego mostu rurowego łączącego nową rozdzielnię 110kV z autotransformatorem 220/110kV, budowa napowietrznego mostu linkowego łączącego nową rozdzielnię 110kV z autotransformatorem 400/110kV, wykonanie połączeń kablowych 110kV pomiędzy polami nowej rozdzielni 110kV a aparaturą przy bramkach liniowych, montaż aparatury obwodów wtórnych nowej rozdzielni 110kV, wykonanie masztu antenowego, wykonanie przyłącza telekomunikacyjnego, wykonanie systemu monitoringu i ochrony obiektu.