Przyłączenie Farmy Wiatrowej Wróblew (38 MW)

Data realizacji

2014 - 2015

Kompleksowa budowa stacji elektroenergetycznej na potrzeby przyłączenia Farmy Wiatrowej Wróblew. Modernizacja napowietrznej stacji 110kV relacji Jawor-Błaszki. Kompleksowa modernizacja zabezpieczeń w polach liniowych 110kV w należących do PGE S.A. Stacjach GPZ Błaszki i Jawor.