Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach

Data realizacji

2005 - 2006

Zakres prac obejmował m. in. pomieszczenia laboratoryjne BSL (2 i 3 Biosafety Level):

  • wykonanie instalacji i urządzeń elektrycznych,
  • projektowanie i wykonanie instalacji automatyki HVAC i systemu BMS,
  • wykonanie instalacji teletechnicznych:
  • koordynacja dostaw inwestorskich.