Oczyszczalnia Ścieków MPWIK w Łomży

Data realizacji

2009 - 2010

  • Przygotowanie projektu budowlanego w zakresie: modernizacji pomieszczenia rozdzielni, komór transformatorów, agregatorni oraz modyfikacji sieci kablowej,
  • przygotowanie projektów wykonawczych w zakresie architektonicznym i konstrukcyjnym oraz elektrycznym.
Skip to content