Farma Wiatrowa Wronki (48 MW)

Data realizacji

2009 - 2010

Opracowanie projektu wykonawczego stacji 110/20 kV. Kompleksowa modernizacja stacji 110/20 kV 2×40 MVA. Projekt, dostawa i uruchomienie układów pomiarowych energii zielonej wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem całego systemu pomiarowego. Wspieranie działań Inwestora dotyczących współpracy i uzgodnień z PGE i PSE oraz firmami świadczącymi usługi telekomunikacyjne w zakresie technicznym i formalno-prawnym. Przeprowadzenie testów zgodności Farmy Wiatrowej z wymaganiami IRiESD, w tym tzw. testów jakości energii elektrycznej.