Farma Wiatrowa Skurpie (36,8 MW)

Data realizacji

2014

Generalne Wykonawstwo robót elektroenergetycznych, w tym: budowa stacji WN/SN,budowa linii WN,budowa linii kablowych SN i światłowodowych,budowa i uruchomienie systemów telekomunikacyjnych.