Farma Wiatrowa Piecki (32 MW)

Data realizacji

2010

Kompleksowa budowa stacji 110/20 kV. Przebudowa linii 110kV wraz z wykonaniem wprowadzeń liniowych do stacji. Projekt, wykonanie i uruchomienie systemu łączności z PSE Operator S.A. oraz PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok. Projekt, dostawa i uruchomienie układów pomiarowych energii zielonej w 16 turbinach wiatrowych wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem całego systemu pomiarowego. Przeprowadzenie testów zgodności Farmy Wiatrowej z wymaganiami IRiESD, w tym tzw. testów jakości energii elektrycznej.