Farma Wiatrowa Krobia 1 (33 MW)

Data realizacji

2012

Wykonanie projektu budowlanego zamiennego i wykonawczego stacji transformatorowej 110/30kV 70MVA; kompleksowa (w systemie „turn key”) budowa stacji transformatorowej 110/30kV 70MVA; wykonanie projektów łączności z ENEA Operator S.A. i PSE Operator S.A. wraz z dostawą urządzeń oraz uruchomieniem systemu. Projekt, wykonanie i uruchomienie układów pomiarowych energii zielonej w 11 turbinach wiatrowych wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem całego systemu pomiarowego. Koordynacja uruchomienia całej farmy wiatrowej.