GEPOL

Wykonaliśmy w formule „zaprojektuj i wybuduj” infrastrukturę zdolną do przyłączenia 55MWp (z których przyłączyliśmy 49mwp, o czym wyżej), dodatkowo stworzyliśmy mikrosieć dla 10 gospo­darstw domowych, zasilanych z inteligentnego systemu sieci SN.

Dębsk

Farma Wiatrowa Dębsk to 55 turbin o łącznej mocy 121 MW. Szacowana roczna produkcja FW Dębsk wyniesie około 366 GWh, co odpowiada zapotrzebowaniu na energię elektryczną 183 tysięcy gospodarstw domowych. Dzięki realizacji projektu możliwe będzie uniknięcie emisji zanieczyszczeń na poziomie wynoszącym nawet 318 tysięcy ton CO2, 318 ton SO2, 318 ton NOx, 106 ton CO oraz 18 ton materii zawieszonej. Przewidywany czas realizacji projektu to dwa lata, a pierwszy prąd ma popłynąć do odbiorców już w 2022 r.

Gryf PV

Farma fotowoltaiczna o mocy 20 MW. Prognozowana roczna produkcja energii elektrycznej to 20 GWh, co pozwoli na redukcję emisji 17 ton CO2 rocznie oraz umożliwi zasilenie 9 tyś gospodarstw domowych. Obszar zabudowy około 32 ha. Farma składa się z 36 tyś paneli fotowoltaicznych, 90 inwerterów, 10 stacji transformatorowych. Na potrzeby wyprowadzenie mocy wybudujemy 11 km linii kablowej średniego napięcia.

Farma powstaje na terenach pokopalnianych – jest to swoisty znak czasów i mającej miejsce transformacji energetycznej.

Potęgowo

Park Wiatrowy w Potęgowie składa się z 81 turbin o łącznej mocy 219 MW. To największy projekt lądowej elektrowni wiatrowej w Polsce i jedna z największych lądowych farm wiatrowych w Europie. Według obliczeń, budowa farmy wiatrowej Potęgowo pozwoli na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o ok. 514 tys. ton rocznie. Dzięki specjalnemu rozplanowaniu układu turbin wiatrowych udało się ominąć trasy migracji, grupowania, żerowania gniazdowania ptaków. W żadnej z miejscowości położonych w pobliżu farmy nie zostaną też przekroczone normy hałasu. Projekt podzielony jest na etapy – Potęgowo Wschód (zakończony i uruchomiony) i Potęgowo Południe.

Farma wiatrowa Zaporoże – I etap

Zaporoże to jedna z największych farm wiatrowych w Europie. Jej planowana łączna moc to 500 MW, z czego pierwszy etap to 98 MW. Prowadziliśmy prace inżynieryjne, przygotowawcze i roboty budowlane w pierwszej fazie projektu.

KGHM

Dla KGHM Polska Miedź S.A. jako podwykonawca zaprojektowaliśmy projekt budowlany i wykonawczy, wykonaliśmy wraz z dostawą urządzeń i uruchomiliśmy infrastrukturę 110kV, 10kV oraz 400V wraz z układami automatyki, sterowania i zarządzania niezbędnymi do przyłączenia do sieci 110kV w obiekcie Powierzchniowa Stacja Klimatyczna i Stacja Agregatów Prądotwórczych działające w układzie trigeneracji.

Wykonaliśmy kompleksową modernizację istniejącej stacji WN/SN, w tym budowę nowego pola transformatorowego i wymianę dwóch istniejących transformatorów na nowe, wymianę przekładników i wykonanie układu zasilania potrzeb własnych z bateriami, układu telemechaniki, układów pomiarowych i telemechanicznych.

Przygotowaliśmy także system wizualizacji w oparciu o rozwiązania firmy Axis, integrujący w sobie między innymi przygotowania wody lodowej, stacji uzdatniania wody, system monitoringu agregatów gazowych, BMS, monitoring systemu zasilania SN, system raportowania.

W trakcie prac wyzwaniem była konieczność zapewnienia bezprzerwowej pracy systemów chłodzenia szybów górniczych. Wymagana była, między innymi, implementacja zabezpieczenia przed zamarznięciem instalacji w momencie braku odbioru chłodu przez kopalnię. Zabezpieczenie to bazuje na autorskim algorytmie, który wylicza w sposób ciągły rozkład temperatur na całej długości (ponad 4,5 km) rurociągu. Wymagane było rozwiązanie zapewniające niezawodność i ciągłość produkcji, ponieważ dłuższa niż 30 minut przerwa w dostawie wody lodowej skutkuje ewakuacją całego szybu.

Skip to content