Tesco Łapy

  • Kompleksowe wykonanie i uruchomienie sieci i instalacji elektrycznych oraz systemów niskoprądowych (SAP i DSR).

UNIQA Forum w Warszawie

  • Kompleksowy projekt, wykonanie i uruchomienie sieci i instalacji elektrycznych, systemów niskoprądowych oraz automatyki HVAC i BMS.

Oczyszczalnia Ścieków MPWIK w Łomży

  • Przygotowanie projektu budowlanego w zakresie: modernizacji pomieszczenia rozdzielni, komór transformatorów, agregatorni oraz modyfikacji sieci kablowej,
  • przygotowanie projektów wykonawczych w zakresie architektonicznym i konstrukcyjnym oraz elektrycznym.

Teatr Powszechny w Warszawie

  • Kompleksowe wykonanie i uruchomienie sieci i instalacji elektrycznych oraz systemów niskoprądowych, a także systemu oświetlenia scenicznego (wraz z projektem).
Skip to content